Sempre al servei de les persones

Intervenció social, envelliment actiu, gestió cultural i programes educatius.

 

 

 

Més de 25 anys en clau ciutadana

Hartford és una empresa d’intervenció social, cultural i educativa.
Treballem per al sector públic o entitats privades que no disposen de recursos propis per desenvolupar els seus projectes. Aportem gestió del coneixement i professionals.

Projectes des de la qualitat, comunicació i proximitat

Hartford està certificada amb la norma UNE-EN ISO9001:2015, que acredita la qualitat dels serveis que prestem, però la comunicació professional s’alimenta de l’empatia amb les institucions que confien en la nostra feina.

Els nostres serveis

El valor diferenciador de Hartford és la combinació d’una potent capacitat de gestió empresarial amb un enfocament basat en criteris de Responsabilitat Social Corporativa.

ENVELLIMENT ACTIU

Oferim un conjunt d'activitats dirigides a la prevenció de la dependència en les persones grans i la seva participació activa. Desenvolupem projectes d'animació, solucions formatives, esdeveniments que promouen el benestar personal.

INTERVENCIÓ SOCIAL

Colaborem amb les administracions públiques, especialment en l'àmbit municipal, en el desenvolupament i implantació de projectes generadors de benestar social en els diferents nivells: comunitari, grupal i individual.vidual.

PROGRAMES EDUCATIUS I D’OCI

Facilitem a les administracions públiques i als centres d'ensenyament, tant públics com concertats o privats, recursos educatius en forma de programes innovadors i activitats dirigides a les diferents àrees curriculars.

GESTIÓ CULTURAL

Oferim una gestió integral en l'organització, gestió, coordinació i producció de serveis culturals tant a administracions públiques i entitats privades, relacionades amb les arts escèniques, musicals i arts plàstiques, així com l'organització de certàmens, festivals culturals, mostres de teatre i dansa, cinemes d'estiu, etc ...

VOLUNTARIAT CORPORATIU

Donem suport tècnic a grans corporacions privades en la professionalització del seu voluntariat corporatiu, acompanyant-les en la gestió integral del cicle de voluntariat.

CONSULTORIA SOCIAL

Facilitem assessorament tècnic especialitzat i independent a les administracions públiques i les entitats privades en el camp de l'acció social. Ajudem als nostres clients en la presa de decisions i la construcció de processos de canvi i millora en les seves organitzacions.

Les nostres oficines

Les nostres oficines estan a Madrid i Barcelona des d’on sempre estarem a la seva disposició.

Hartford Madrid

Plaza Santa María Soledad Torres Acosta nº 1, 2º
28004 Madrid
T. 913 500 300, 914 179 227

HARTFORD MADRID

Plaza Santa María Soledad Torres Acosta nº 1, 2º
28004 Madrid
T. 913 500 300, 914 179 227

Hartford Barcelona

 

C/ Aragó, 308, 1 2. 08009 Barcelona
T. 932 807 587

 

 

HARTFORD BARCELONA

C/ Aragó, 308, 1 2
08009 Barcelona
T. 930 187 892

Vols conèixer la nostra feina?