Igualtat efectiva de dones i homes

Reconeixem com a objectiu estratègic, el desenvolupament d’unes relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat.

 

El nostre compromís

El Pla d’Igualtat de Hartford és fruit d’un acord entre la direcció de l’empresa i la representació legal de les treballadores i treballadors. Va ser aprovat el 10 de novembre de 2016, després de vuit mesos de treball conjunt en el marc de la nostra Comissió d’Igualtat d’Oportunitats. El Pla recull i actualitza els protocols interns en aquest àmbit, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El Consell d’Administració de Hartford reconeix com a objectiu estratègic el desenvolupament d’unes relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat.