La nostra raó de ser

Sempre posem la màxima qualitat i energia en els nostres projectes

 

Compromís de qualitat

El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat fomenta l’aplicació sistemàtica de la millora contínua sobre totes les activitats realitzades, entenent aquesta millora contínua com la necessitat de planificar a fons les activitats a desenvolupar, fer-les d’acord amb el que s’ha decidit, verificar els resultats comparant-los amb el planificat i corregir quan sigui necessari iniciant de nou el cicle de la millora contínua.

Per tal d’assolir i mantenir aquesta visió de la qualitat es formulen les següents directrius de la Política de Qualitat.

SERVEI PERSONALITZAT
Mitjançant la identificació de les necessitats del client, valoració d’alternatives i proposta de programes d’activitats adequats, que aconsegueixi clients satisfets amb el nostre servei.
QUALIFICACIÓ
Mantenint un grau de formació i motivació elevat de tot el nostre personal, de manera que el coneixement i l’enfocament al client siguin pilars principals de la confiança del client en nosaltres.
CAPACITAT DE RESPOSTA
Adoptant una disposició i voluntat de cooperació amb els nostres clients mitjançant una comunicació amb ells propera, ràpida i àgil.
EXPERIÈNCIA
L’experiència i l’aprenentatge de tots/es els/les professionals, amb la seva competència i motivació, és la garantia per a la consecució dels principis anteriors.

Sistema de Gestió de la Qualitat

El nostre Sistema de Gestió de Qualitat està certificat segons la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La primera acreditació es va realitzar al juliol de 2007. Anualment es realitzen auditories de seguiment o renovació. La certificació és una garantia de solvència tècnica i professional per als nostres clients, facilita als nostres professionals una major responsabilitat en el seu treball diari i evidencia la nostra independència en compliment de les normes d’auditoria.

Hartford® també està certificada en matèria de confidencialitat i protecció de dades en els termes inclosos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i els seus posteriors desenvolupaments legislatius.