Política de privacitat

Darrera data d’actualització: 24 de maig de 2018.

Titular

Les dades de titularitat de Hartford, Societat Limitada (en endavant: Hartford), són les següents:

 • Denominació social: Hartford, S.L.
 • NIF: B59416479
 • Domicili social: Plaça Santa Maria Soledad Torres Acosta, 1, 2ª planta, 28004 Madrid, Espanya.
 • Correu electrònic: info@hartford-sl.com

Presentació

La present Política de Privacitat, juntament amb aquella altra inclosa en els diferents formularis disponibles al nostre lloc web (www.hartford.es), és aplicable a la informació de caràcter personal recollida a través d’aplicacions o serveis de l’empresa afectats pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals hi ha la lliure circulació d’aquestes dades.

És important que vostè llegeixi la Política de Privacitat detingudament, perquè cada vegada que accedeixi al nostre lloc web o utilitzi els serveis de Hartford, estarà acceptant les pràctiques que descrivim en la mateixa. Si no accepta les pràctiques descrites en la Política de Privacitat, no ha d’accedir al lloc web ni utilitzar els nostres serveis.

Li preguem que consulti amb freqüència la Política de privacitat per informar-se de possibles actualitzacions. Si aquestes són molt rellevants, les comunicarem mitjançant un avís al lloc web o en els serveis pertinents. En accedir al lloc web o utilitzar els nostres serveis després que haguem realitzat aquest avís, vostè estarà acceptant les noves pràctiques identificades en l’actualització. La versió més actualitzada de la Política de Privacitat sempre estarà disponible aquí. Pot comprovar la data d’entrada en vigor publicada a la part superior d’aquest document per verificar l’actualització més recent.

 

Quina informació recollim sobre vostè?

Podeu utilitzar el lloc web de Hartford sense necessitat de facilitar informació de caràcter personal, sens perjudici del que estableix la Política de Cookies. Però en cas que desitgi enviar-nos, a través dels corresponents formularis, aquesta informació, podrem recopilar les dades següents:

 • • Informació de contacte (per exemple, una adreça de correu electrònic):
  • És probable que vostè ens brindi la seva informació de contacte, ja sigui a través de l’ús dels nostres serveis, un formulari a la nostra pàgina web, una interacció amb algun dels nostres departaments o una resposta en enquestes pròpies.
 • • Informació sobre l’ús:
  • Recopilem dades sobre el seu ús quan vostè interactua amb el nostre lloc web i serveis. Això pot incloure el lloc web, els enllaços en els quals feu clic, quan realitza vostè aquestes accions, quina preferència d’idioma té, etc.
 • • Dades sobre el dispositiu i el navegador:
  • Recopilem informació del dispositiu i l’aplicació que vostè utilitza per accedir als nostres serveis. Les dades del dispositiu inclouen la seva adreça IP, la versió del sistema operatiu, tipus de dispositiu, la informació del sistema i el seu rendiment i el tipus de navegador. Si vostè accedeix des d’un dispositiu mòbil, també recopilarem l’identificador únic universal d’aquest dispositiu.
 • • Informació d’etiquetes de la pàgina:
  • Utilitzem serveis de seguiment de tercers que utilitzen cookies i etiquetes de pàgines per recopilar dades sobre les persones visitants del nostre lloc web. Aquestes dades inclouen estadístiques d’ús i usuaris. Els missatges de correu electrònic enviats per Hartford o qualsevol dels seus departaments, a través dels nostres serveis, inclouen etiquetes de pàgines que li permeten al remitent recopilar informació sobre les persones que van obrir aquests missatges i van fer clic als enllaços.
 • • Dades de registre:
  • Com la majoria dels llocs web d’avui en dia, els nostres servidors mantenen arxius de registre que graven dades cada vegada que un dispositiu accedeix als servidors. Els arxius de registre contenen dades sobre la naturalesa de cada accés, inclusivament les adreces IP d’origen, els proveïdors de servei d’Internet, els visualitzats a la nostra pàgina (p. Ex., Pàgines HTML, gràfics, etc.), les versions del sistema operatiu, el tipus de dispositiu i els marcadors d’hora.
 • • Informació que ens han referit:
  • Si vostè arriba al lloc web de Hartford des d’una font externa (com un enllaç a una altra pàgina web o en un correu electrònic), recopilem informació sobre la font que ens va referir a vostè.
 • • Informació de facturació:
  • Si vostè emet una factura a nom de Hartford, li demanarem que proporcioni els seus detalls de facturació, com ara nom, adreça, adreça de correu electrònic i la informació financera corresponent al mètode de pagament que triï (per exemple, un número de compte bancari).
 • • Dades d’enquestes sobre serveis d’Hartford:
  • Emmagatzemem les dades de les enquestes que realitzem a les nostres parts interessades (clients, professionals, proveïdors, etc.) Aquests fan referència a la seva IP i, únicament, a les respostes que vostè va publicar en l’enquesta. És a dir, són enquestes anònimes tret que vostè hagi indicat el seu nom i cognoms en alguna de les caselles de text.

En relació amb la informació que es recull a través del lloc web, us informem que els camps assenyalats amb un asterisc en els diferents formularis de recollida de dades són obligatoris. En el cas que no faciliti les dades sollicitades a través d’aquests camps, Hartford podrà, en la seva única discreció, no tramitar la corresponent consulta o servei sollicitat per vostè.

En el moment d’emplenar qualsevol formulari aportant les seves dades de caràcter personal, vostè garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzades les seves dades de caràcter personal, de manera que els mateixos responguin, en tot moment , a la seva situació real. Vostè serà l’única persona responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes puguin causar a Hartford
.

 

Com utilitzem la seva informació?

Les dades recollides a través del lloc web són utilitzades per Hartford amb la finalitat de registrar-lo a vostè en el servei sollicitat, per atendre les seves consultes, reclamacions o peticions d’informació complementària, així com per al compliment, manteniment, desenvolupament, control i millora de les relacions que, si s’escau, mantingui amb Hartford.

De forma addicional, i prèvia obtenció del seu consentiment, Hartford podrà utilitzar la informació que vostè ens hagi facilitat amb les següents finalitats:

 • Per al seguiment, valoració i anàlisi del nostre mercat, clients, productes i serveis (fins i tot demanar-li la seva opinió sobre els nostres productes i serveis i realitzar enquestes entre clients);
 • Per a la realització de segmentacions de les seves dades i elaboració de perfils o profiling, a fi de poder-li remetre informació personalitzada dels productes i serveis de Hartford. La realització d’aquest tractament podria implicar la combinació de la informació que obtinguem sobre vostè a través d’aquest lloc web amb dades que ens faciliti o hagi facilitat a través d’altres mitjans o que ens siguin lícitament subministrats per tercers
 • Amb subjecció i de conformitat amb l’apartat Màrqueting contingut en la present Política de Privacitat, per a fins de màrqueting
 • Per a l’obtenció d’informació professional continguda en el seu currículum, a l’efecte de participar en seleccions de personal, externes o internes, o simplement perquè el nostre Departament de Recursos Humans tingui constància de les seves dades personals per accedir a la nostra borsa d’ocupació
 • Per oferir suport i assistència tècnica en relació amb els serveis de Hartford.

Com demanem aquesta informació?

Recaptem informació sobre vostè a través de diversos mètodes:

 • Quan ens facilita informació a través del lloc web per mitjà dels diferents formularis inclosos en el mateix o mitjançant el formulari de registre inclòs en el corresponent servei.
 • En algunes seccions del lloc web, mitjançant l’ús de procediments de recollida automàtica d’informació (galetes), amb subjecció al que disposa la corresponent Política de Galetes. Pot consultar la nostra Política de Cookies a l’enllaç corresponent d’aquest lloc web.

No recollim una quantitat excessiva d’informació personal ni dades que no siguin adequades i pertinents per a les finalitats previstes.

A qui revelem la seva informació?

No revelarem a tercers dades de caràcter personal referents a vostè sense el seu consentiment, excepte en aquells casos en què ho permeti la llei vigent en cada moment o ho solliciti una autoritat competent. Per respondre a sollicituds legals o prevenir el frau, és possible que necessitem divulgar informació o dades que tenim sobre vostè. Si vam rebre una citació o ordre judicial, és possible que necessitem inspeccionar les dades que tenim per determinar com respondre.

Sense perjudici del que disposa l’apartat Seguretat i encarregats del tractament fora de la Unió Europea (UE), no desvetllarem les seves dades de caràcter personal a tercers en cas que no pertanyin a l’Espai Econòmic Europeu, sense haver obtingut prèviament el seu consentiment i sense haver adoptat prèviament les mesures que assegurin que es conferirà a les seves dades de caràcter personal el mateix grau de protecció que aquell que ens exigeix la normativa aplicable sobre protecció de dades.

Adoptarem totes les precaucions raonables per assegurar que aquells dels nostres empleats i empleades que tinguin accés a informació sobre vostè (en particular les seves dades professionals recollides en el CV o document equivalent), hagin rebut la formació adequada per assegurar que tracten les seves dades de caràcter personal exclusivament de conformitat amb la present Política de Privacitat i amb les nostres obligacions d’acord amb la normativa sobre protecció de dades.

Pel que fa als nostres empleats i empleades, es realitzaran les següents cessions: les previstes per llei a entitats bancàries o caixes d’estalvi per a l’abonament de les nòmines; a les empreses encarregades dels reconeixements mèdics i la prevenció de riscos laborals; a la gestoria encarregada de la tramitació del contracte laboral; a les asseguradores corresponents, si s’escau, i a les persones responsables del contracte per la part del client, prèvia autorització individual específica del treballador o treballadora de Hartford. Fora dels casos aquí descrits no es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal dictada pels tribunals o l’administració pública
.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Clients: 5 anys.
 • Proveïdors: 5 anys.
 • Empleats i empleades: 5 anys després de causar baixa a Hartford.
 • Curriculum Vitae no sollicitats: 6 mesos des de la data de la recepció.
 • Altres informacions personals no sollicitades: 6 mesos des de la data de la recepció.

Què fem per mantenir segura la seva informació?

Hem implementat mesures tècniques i físiques raonables per a protegir la informació que recollim a través del lloc web. No obstant això, vostè ha de tenir en compte que, si bé adoptem les mesures raonables per protegir la seva informació, cap lloc web, transmissió per Internet, sistema informàtic o connexió sense fils és absolutament segur.

 

Seguretat i encarregats del tractament fora de la Unió Europea (UE)

Hartford es compromet, en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Escut de Privacitat (per als usuaris de la UE)

Tots aquells proveïdors de serveis amb els quals Hartford comparteix dades participen del marc de l’Escut de privacitat de UE-EUA i l’Escut de Privacitat de Suïssa-EUA, i han certificat el seu compliment d’ells. Per obtenir més informació sobre l’Escut de Privacitat, visita la guia no oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el següent enllaç: Guia sobre l’Escut de Privacitat UE-EUA.

 

Seguretat dels menors

Els nostres serveis podrien ser utilitzats per menors d’edat. El terme “menors” fa referència a persones de menys de 13 anys (o una edat més gran si així ho permeten les lleis del lloc de residència). Sempre que vostè sigui un/a menor, haurà de comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors per requerir serveis de qualsevol tipus de Hartford. Si ens adonem que hem recopilat les dades personals d’un/a menor sense aquesta autorització, podem eliminar aquesta informació sense previ avís. Si vostè té raons per creure que això ha passat, per favor comuniqui’s amb Hartford..

 

Drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició

La persona usuària del lloc web de Hartford o els seus serveis té dret a exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancellació, i oposició al tractament de les seves dades. Per exercir els seus drets pot dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Hartford o a l’adreça de correu electrònic info@hartford-sl.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar. Alguns d’aquests drets poden estar subjectes a excepcions o limitacions. Respondrem a la seva sollicitud d’exercir aquests drets dins d’un termini raonable (i, en tots els casos, dins dels 30 dies de la recepció de tal sollicitud). Vostè té els següents drets:

 • Dret d’accés a les dades personals: podrà preguntar a Hartford si estem tractant les seves dades.
 • Dret a sollicitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per Hartford per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a sollicitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a l’oblit: en tot moment vostè tindrà dret a revisar, recuperar, anonimitzar i/o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades per Hartford.
 • Dret a oposar-se al tractament: Hartford deixarà de tractar les dades en la forma que indiqui vostè, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a revocar el consentiment: en el cas que hi hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Models, formularis i més informació sobre els seus drets: :Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Com reclamar davant l’Autoritat de Control: si considera que hi ha un problema amb la forma en què Hartford està utilitzant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a la Cap de Seguretat de Hartford (Marta Pérez, correu electrònic: info@hartford-sl.com ) o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de protecció de dades la indicada en el cas d’Espanya.

Màrqueting

En el cas que així ho indiqui en el moment de la recollida de les dades, la persona usuària del nostre lloc web està autoritzant que Hartford utilitzi les dades de caràcter personal facilitades per tal de proporcionar informació sobre productes i serveis de l’empresa, incloent aquella informació que considerem d’interès a partir de l’anàlisi de la diferent informació que ens faciliti o resulti de la seva navegació a través del lloc web o la utilització dels nostres serveis.

D’aquesta manera, en funció del consentiment prestat, podrem enviar-li aquesta informació utilitzant qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu electrònic;
 • Telèfon (incloses trucades automatitzades, és a dir una trucada que lliura un missatge pregravat amb contingut promocional i publicitari en el seu telèfon);
 • Missatge de text SMS o qualsevol altra forma de missatge electrònic (inclòs MMS, missatges gràfics, missatges en vídeo; missatges instantanis, etc.);
 • Correu postal;
 • Fax;
 • Qualsevol altre mitjà equivalent que estimem pertinent en cada moment.

La persona usuària podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat, així com oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats recollides en el present apartat en la forma que preveu l’apartat Drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició.

 

Propietat intellectual

Els drets de propietat intellectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a Hartford. Per tant, són obres protegides com a propietat intellectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

En compliment de la Llei de la Propietat Intellectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de Hartford.

Si vostè és empleat o empleada de Hartford, i ha participat, per tant, en les nostres activitats laborals i professionals, ha de respectar (fins i tot quan la seva relació laboral hagi finalitzat) els drets de propietat intellectual bàsics en relació a l’autoria dels textos, continguts i materials teòrics compartits amb vostè per a l’exclusiva utilització dins del lloc de treball que va ocupar a l’empresa.

Hartford es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte
.

 

Canvis en la nostra Política de Privacitat

Podem fer canvis en aquesta política de privacitat quan ho considerem oportú. Identificarem els canvis realitzats en aquesta pàgina. En els casos en què un canvi modifiqui substancialment la manera en que recollim o utilitzem informació o dades personals, notificarem aquest canvi a totes les persones afectades pel canvi.

 

HARTFORD SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que HARTFORD SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic dpto.personal@hartford-sl.com

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de HARTFORD SL dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpto.clientes@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de HARTFORD SL.